ОНот 185
0,45от 210
0,5от 235
0,65от 320
0,7от 328
x