ОНот 205
0,45от 210
0,5от 210
0,65от 315
0,7от 340
x